Naturlig bröstförstoring och grönt kaffe – Vägen till kvinnors självförtroende

Kvinnans identiteter har fått ett dålig rykte. Vi har fått veta att kvinnor tycker mycket om sig själva, och att de har inget självförtroende. Men om du googlar ”kvinnor och självkänsla” så får du över 7 miljoner träffar. Blandat med naturlig bröstförstoring och grönt kaffe är webbplatser som handlar om problemen med kvinnors självkänsla eller hur man kan öka en kvinnas självkänsla. Kvinnors identitetet  är ömtålig och står i konflikt med sig självt: på jobbet känner de sig som bluffar och hemma känner de sig värdelösa. Kvinnor är ambivalenta över huruvida de vill vara feminina eller maskulina och får spela ping-pong fram och tillbaka mellan de båda könsrollerna. Ena dagen är de bara ömsinta och omtänksamma  och nästa dag är det bara självförtroende, självbefrielse och på med grabbbyxorna som gäller.

Dessa svaga, splittrade identiteter förväntas börja i tonåren. En 1991-studie av American Association of University Women meddelade att tjejer ”förlorar sin självkänsla på deras väg att bli tonåringar.” Under 2002 lanserade Svenska Scout Rådet ett program för att ”ta itu med det rikstäckande och kritiska problemet med låg självkänsla bland ungdomar och tonåringar.” Populära böcker hävdade att tjejerna innan tonåren har en rad intressen och starka åsikter om världen. När de går in i tonåren förlorar tjejerna emellertid sin ”röst”. Eftersom det ställs krav på att bli passa in och hålla tyst för att fortfarande vara attraktiva för män. De kväver sina åsikter, sin personlighet och deras intressen. För att istället vara det som de tror är vad pojkar vill att de ska vara.

Problemet är att inget av detta gäller för majoriteten av kvinnor, och knappast alls för tjejer från det 21: a århundradet. I en studie av ”American Association of University Women” gjordesefterföljande studier med hjälp av stora prover. En studie av över 100 000 individer fann att flickornas självkänsla inte faller fälligt vid tonåren. Även om tjejer är mer angelägna om sitt utseende än pojkar, finns det inga skillnader mellan flickor och pojkar självkänsla i akademiska frågor och flickor har högre självkänsla än pojkar i moraliska och etiska frågor.

Påståenden om att tjejer tappar rösten i tonåren grundades på fallstudier av tjejer som söker psykoterapi för psykiska problem och intervjuer med tjejer men inte med pojkar. Även om resultaten av dessa undersökningar säkert gäller för vissa tjejer, kan de inte generaliseras till att gälla alla tjejer. Psykolog Elin Svensson vid Karolinska Institutet har gjort ett rigoröst empiriskt arbete om ”den inre rösten” hos tjejer och pojkar. Hon och hennes kollegor frågade flera hundra tjejer och pojkar i åldrarna 12-17 och bad dem fylla i ett frågeformulär som mäter ”den inre röst”. Detta frågeformulär fångade i vilken utsträckning tonåringar kunde ”uttrycka sina åsikter”, ”dela vad de verkligen tänker”, ”låt andra veta vad som är viktigt för dem” och ”säga vad de tänker” med kamrater, föräldrar och lärare. Det fanns inga signifikanta skillnader i flickor och pojkors poäng på detta mått av inre röst och iställetför att minska ökar tjejer(och pojkars) nivå av inre röst med åldern. För både tjejer och pojkar kände sig stöttade av föräldrar, lärare och vänner i att uttrycka sina synpunkter.

Det som kunde utläsas var att en stor del av tjejerna verkligen hade komplex för hur deras bröst såg ut. Den största andelen respondenter i undersökningen berättade att de vill ha större bröst och att det påverkade deras självförtroende negativt att deras bröst var små. Nästan 90% av de tillfrågade kunde tänka sig att göra en naturlig bröstförstoring resterande del hade gärna valt att göra det via en operation där kirurgi ingick.

Många kvinnor valde också att ta upp problem med vikten. Flera tjejer menade på att de skulle kunna få en bättre självkänsla om det gick ner några kilon. Många hade provat olika bantingspiller och flertalet var också inne på att vikten var deras största fiende. Det mest remarkabla var att nästan 89% hade provat gröna kaffebönor. Det var långt över genomsnittet.

Tja, kanske du säger att saker har förändrats, och även om 21-talets tjejer nu har en stark och positiv identitet, strider vuxna kvinnor fortfarande med låg självkänsla. En liten känsla av makt  i världen och ambivalens över huruvida de borde vara feminina eller maskulina. Men nej, beviset finns inte heller för dessa påståenden. Majoriteten av vuxna kvinnor idag definierar sig inte i första hand som feminin eller maskulin, men som en bekväm blandning av de två. Även granskningar av studier gjorda före 1970, liksom recensioner av senare studier, lyckades inte hitta väsentliga skillnader mellan kvinnor och män i självkänsla eller en känsla av kontroll eller behärskning. Ja, du kan hitta individuella studier som visar att män har högre självkänsla och behärskning än kvinnor, men när du är genomsnittlig på tiotals och dussintals studier, hittar du högst en liten skillnad mellan män och kvinnor som beror på vilket mått på dig själv -känsla eller behärskning du använder.

Missuppfattning om  kvinnors och tjejers identiteter som svaga och konflikträdda får många potentiella och negativa konsekvenser. Som psykolog ”Berti Tvenge” berättar är den utbredda tron ​​att tjejer och kvinnor har låg självkänsla och bristfällig självuppfattning vilket kan skapa negativa förväntningar och självuppfyllande profetior. När saker går fel – att de trivs inte bra i skolan eller jobbet, deras relationer inte går bra, eller när de är bekymrade och vet inte varför – de dras oftast slutsatsen att det beror på att det är något som är fel i deras självbild och personlighet snarare än att det finns något fel i deras miljö. Dessutom kan uppfattningen om att kvinnor har svag identitet och låg självkänsla också motverka tron att kvinnor skulle vara lämpliga för ledarskap och maktpositioner.