Stor otrygghet bland kvinnor

Många upplever att samhället blir allt otryggare, särskilt utbredd är otryggheten bland svenska kvinnor. Enligt en BRÅ-undersökning från 2017 känner sig nästan var tredje kvinna otrygg om de går ut på kvällar och många välja att inte gå ut efter mörkrets inbrott. Att omkring 31% av svenska kvinnor upplever en sådan oro är bekymmersamt i sig och än mer bekymmrande blir det när man ser till den årliga trenden, där framkommer att mätperioden 2015-2016, är den period som otryggheten ökat kraftigast sedan mätningarna startade 2006.

En stor del av otryggheten bland kvinnor handlar om oron för sexualbrott. Sannolikt kan den ökade oron för detta kopplas direkt till att andelen kvinnor som utsatts för sexualbrott ökade under de senaste tre åren har ökat från 1,4% till 3% beräknat på den kvinnliga populationen i Sverige. Nu arbetar flera instanser och myndigheter för att försöka skapa ett tryggare samhälle där alla kvinnor inte skall behöva vara rädda. Exakt vilka åtgärder som skall vidtas är oklart men sannolikt behöver man arbeta på flera plan. En del handlar om utbildning och information, en annan om att se över lagstiftningen när det gäller olika vanligt förekommande kvinnobrott.

Det finns även flera förslag som handlar om att förbättra säkerheten på och kring allmänna platser, en del förslag handlar om att lysa upp mörka platser andra om installation av kameraövervakning. Intresset är särskilt stort för just övervakning, ny teknik gör det möjligt att effektivt bevaka större ytor och områden med mindre arbetskraft. Samtidigt har svensken av tradition en ambivalent syn på övervakning, därför har Sverige en av världens strängaste lagstiftningar kring kameraövervakning. Nu kan emellertid ett paradigmskifte vara på gång, under 2017 la Justitiedepartementet fram en utredning som kan komma att lägga grunden till en ny och mer generös övervakningslag. Samtidigt är trenden att allt fler brott förblir ouppklarade, detta gäller även för våldtäkter och andra sexualbrott.

#metoo kampanjen visar på ett samhällsproblem

Den just nu mycket aktuella #metoo kampanjen visar att övergrepp och sexualbrottslighet är ett samhällsproblem. Mängder av vanliga kvinnor delar med sig om sina upplevelser, om hur de blivit kränkta och utnyttjats. Förhoppningsvis kan detta leda vidare till något konstruktivt där samhället finner nya lösningar i frågor där man tycks ha kört fast.

Denna artikel är en publikation från www.nordisec.com.

Bloggen växer

Igår hade vi växt till nästan 15 besökare per dag. Det har varit mycket skriverier om självförtroende och det verkar som vi har connectat med vår publik där ute. En av våra mest lästa blogg poster är just om Kvinnors självförtroende. Flera har hört av sig och tyckt att de vi tar upp är så i tiden och att det är fantastiskt att vi vågar belysa de skillnader som finns i dagens värld.

Det är dock svårt att hålla uppe tempot men mer kommer vi berör män och deras självförtroende då det allt som oftast glöms bort. Det görs flera hundra stuider per år om kvinnor och deras självkänsla och hur de mår. Men det var väldigt länge sedan det kom ut en någorlunda omfattande studie på hur män och pojkar mår i dagen samhälle. Kroppshetsen har blivit allt mer och mer.