Affärsidé

Affärsidé är något som skapar grunden till ett företag. Egentligen är det en idé, om hur du som företaget ska göra pengar. En affärsidé ska vara noga genomtänkt och det är utifrån den planen som företaget formas och utvecklas.

En affärsidé ska helst vara kort: Gärna skriven så att den tydligt beskriver vem som är kunden, hur det ska säljas och vad som ska erbjudas. Det är också bra om det går att skriva något om i vilket prissegment företaget har tänkt att operera inom.

I början av ett företags liv så spenderas alldeles för lång tid med att försöka skriva en perfekt affärsidé. När företaget sen kommit igång så är det lätt att börja med att gå ifrån affärsidén. Att gå ifrån affärsidén är ett av företagens vanligaste misstag, då den oftast är väldigt välskriven. Det är inte heller någon idé att se det som ett misstag. Det som har hänt är att företaget alldeles säkert har utvecklats och på samma sätt ska egentligen affärsidén uppdateras.

Lyckas du med din affärsidé har du mycket gratis, exempelvis har du lätt kunnat få till ditt budskap. Du ska kunna läsa den om och om igen, och du får ett bra betyg för din idé om dina nyanställda kan läsa den och förstå vad som kan göra den.

Nyckeln till en ett lönsamt företag är en plan som ligger till grund för de beslut som fattas. Om den planen genomsyrar alla de som är anställda. När alla vet vad och hur de ska göra, så är det lätt att styra och ge kunderna vad de ska ha. I planen ska det tydligt stå vad som kunderna ska erbjudas. Det är inte sällan det missas. Planen ska alltid beskriva vad som har tänkt att erbjudas till kunderna. Det som är viktigt, är att budskapet ut till kund och är.